برای دریافت پکیج ، اینجا کلیک کنید .

اطلاعات هتل


نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
395 دلار 530 دلار 0 دلار 340 دلار بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
EDEN BALI
4
B.B
450 دلار 635 دلار 440 دلار 340 دلار بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
460 دلار 655 دلار 455 دلار 370 دلار بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
480 دلار 580 دلار 0 دلار 400 دلار بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
BALI RANI
5
B.B
485 دلار 700 دلار 440 دلار 340 دلار بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
520 دلار 690 دلار 490 دلار 390 دلار بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
560 دلار 840 دلار 540 دلار 355 دلار بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
620 دلار 960 دلار 0 دلار 355 دلار بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
670 دلار 995 دلار 550 دلار 390 دلار بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
DISCOVERY
5
B.B
670 دلار 1060 دلار 575 دلار 390 دلار بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
890 دلار 1390 دلار 690 دلار 495 دلار بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
990 دلار 1490 دلار 590 دلار 490 دلار بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
675 دلار 990 دلار 570 دلار 390 دلار بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
395 دلار
نرخ اتاق یک تخته
530 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
0 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
340 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
450 دلار
نرخ اتاق یک تخته
635 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
440 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
340 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
460 دلار
نرخ اتاق یک تخته
655 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
455 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
370 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
480 دلار
نرخ اتاق یک تخته
580 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
0 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
400 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
485 دلار
نرخ اتاق یک تخته
700 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
440 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
340 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
520 دلار
نرخ اتاق یک تخته
690 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
490 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
390 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
560 دلار
نرخ اتاق یک تخته
840 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
540 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
355 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
620 دلار
نرخ اتاق یک تخته
960 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
0 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
355 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
670 دلار
نرخ اتاق یک تخته
995 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
550 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
390 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
670 دلار
نرخ اتاق یک تخته
1060 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
575 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
390 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
890 دلار
نرخ اتاق یک تخته
1390 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
690 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
495 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
990 دلار
نرخ اتاق یک تخته
1490 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
590 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
490 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
675 دلار
نرخ اتاق یک تخته
990 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
570 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
390 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
بابت هزینه پرواز مبلغ 2.990.000 تومان به مبلغ دلاری اضافه میگردد

اطلاعات تور


نام تور برنامه ریزی شده
تور بالی ویژه پاییز 97
روزهای رفت
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
روزهای برگشت
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
11 ، 12 ، 13 مهر 97
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
هزینه
متوسط
خدمات
سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی صبحانه گرفتن ویزا پرواز/بلیط داخلی راهنمای تور
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
395 دلار 2.990.000تومان
کشور مقصد
اندونزی
شهر مقصد
بالی
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر