اطلاعات هتل


نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

اطلاعات تور


نام تور برنامه ریزی شده
تور بمبئی گوا زمستان 94 | تور بمبئی گوا قیمت
کشور مقصد
هندوستان هندوستان
شهر مقصد
بمبئی گوا