برای دریافت پکیج ، اینجا کلیک کنید .

اطلاعات هتل


نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2650000 تومان 685 یورو 2650000 تومان 1060 یورو
2650000 تومان 720 یورو 2650000 تومان 980 یورو 2650000 تومان 435 یورو 2650000 تومان 185 یورو
2650000 تومان 730 یورو 2650000 تومان 1155 یورو 2650000 تومان 445 یورو 2650000 تومان 445 یورو
2650000 تومان 780 یورو 2650000 تومان 1060 یورو 2650000 تومان 460 یورو 2650000 تومان 185 یورو
PAVLONAPA
4
H.B
2650000 تومان 780 یورو 2650000 تومان 1230 یورو 2650000 تومان 460 یورو 2650000 تومان 185 یورو
2650000 تومان 790 یورو 2650000 تومان 1050 یورو 2650000 تومان 460 یورو 2650000 تومان 460 یورو
2650000 تومان 940 یورو 2650000 تومان 1340 یورو 2650000 تومان 550 یورو 2650000 تومان 550 یورو
2650000 تومان 950 یورو 2650000 تومان 1300 یورو 2650000 تومان 550 یورو 2650000 تومان 550 یورو
2650000 تومان 995 یورو 2650000 تومان 1760 یورو 2650000 تومان 460 یورو 2650000 تومان 460 یورو
2650000 تومان 1200 یورو 2650000 تومان 1640 یورو 2650000 تومان 670 یورو 2650000 تومان 460 یورو
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2650000 تومان 685 یورو
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان 1060 یورو
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2650000 تومان 720 یورو
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان 980 یورو
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2650000 تومان 435 یورو
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2650000 تومان 185 یورو
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2650000 تومان 730 یورو
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان 1155 یورو
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2650000 تومان 445 یورو
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2650000 تومان 445 یورو
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2650000 تومان 780 یورو
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان 1060 یورو
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2650000 تومان 460 یورو
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2650000 تومان 185 یورو
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
2650000 تومان 780 یورو
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان 1230 یورو
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2650000 تومان 460 یورو
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2650000 تومان 185 یورو
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2650000 تومان 790 یورو
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان 1050 یورو
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2650000 تومان 460 یورو
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2650000 تومان 460 یورو
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2650000 تومان 940 یورو
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان 1340 یورو
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2650000 تومان 550 یورو
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2650000 تومان 550 یورو
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2650000 تومان 950 یورو
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان 1300 یورو
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2650000 تومان 550 یورو
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2650000 تومان 550 یورو
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2650000 تومان 995 یورو
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان 1760 یورو
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2650000 تومان 460 یورو
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2650000 تومان 460 یورو
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2650000 تومان 1200 یورو
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان 1640 یورو
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2650000 تومان 670 یورو
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2650000 تومان 460 یورو
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور


نام تور برنامه ریزی شده
تور آیاناپا تابستان 97
روزهای رفت
پنجشنبه
روزهای برگشت
پنجشنبه
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
از22 مرداد 97 تا اطلاع ثانوی
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
2،650،000تومان 685 یورو
کشور مقصد
قبرس
شهر مقصد
آیاناپا
خط هوایی
Qeshm Airlines