اطلاعات هتل


نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

اطلاعات تور


نام تور برنامه ریزی شده
تور 4 شب لارناکا و 3 شب لیماسول
کشور مقصد
قبرس قبرس
شهر مقصد
لیماسول لارناکا