لیماسول

لیماسول


لیماسول هم مانند دیگر شهر های قبرس دارای صنعت گردشگری روبه رشدی است و شما می توانید در این شهر اقدام به کرایه دوچرخه،تاکسی و اسکوتر کنید.


مشاهده
جاذبه های گردشگری لیماسول

جاذبه های گردشگری لیماسولمشاهده