;
تور بلغارستان (ویژه 31 شهریور)
7شب و 8 روز
تور بلغارستان (ویژه 31 شهریور)
شروع قیمت
2.260.000
بیشتر

...

  • مقصد : وارنا
  • روزهای رفت : استعلام
  • روزهای برگشت : استعلام
تور بلغارستان(ویژه شهریور)
7 شب و 8 روز
تور بلغارستان(ویژه شهریور)
شروع قیمت
2.300.000 تومان
بیشتر

درباره وارنا :  وارنا پس از سوفیا و پلوودیو سومین شهر بزرگ بلغارستان است.این شهر بر کرانه دریای سیاه در نزدیک ...

  • مقصد : وارنا
  • روزهای رفت : استعلام
  • روزهای برگشت : استعلام
تور بلغارستان(19,20 مرداد)
7 شب و 8 روز
تور بلغارستان(19,20 مرداد)
شروع قیمت
2.600.000 تومان
بیشتر

درباره وارنا :  وارنا پس از سوفیا و پلوودیو سومین شهر بزرگ بلغارستان است.این شهر بر کرانه دریای سیاه در نزدیک ...

  • مقصد : وارنا
  • روزهای رفت : استعلام
  • روزهای برگشت : 7 شب و 8 روز بعد