;
تور آفریقای جنوبی( 7 خرداد)
10 شب و 11 روز
تور آفریقای جنوبی( 7 خرداد)
شروع قیمت
2990 دلار
بیشتر

...

 • مقصد : کیپ تان ،سان سیتی، پارک جنگلی،ژوهانسبورک
 • روزهای رفت : استعلام
 • روزهای برگشت : استعلام
تور افریقا جنوبی ویژه 16 بهمن
9 شب و 10 روز
تور افریقا جنوبی ویژه 16 بهمن
شروع قیمت
2,650دلار
بیشتر

...

 • مقصد : 4شب کیپ تاون-2 شب سان سیتی- 1 شب پارک جنگلی- 2 شب ژوهانسبورگ
 • روزهای رفت : استعلام
 • روزهای برگشت : استعلام
تور آفریقای جنوبی ویژه 21 آبان
10 شب و 11 روز
تور آفریقای جنوبی ویژه 21 آبان
شروع قیمت
2,790 دلار
بیشتر

ژوهانسبورگ : ژوهانسبورگ (Johannesburg) که به ايگولي (eGoli) يا جوزي (Jozi) و همچنين ژوبورگ (Joburg) نيز شناخته ميشود يكي از بزر ...

 • مقصد : کیپ تان، سان سیتی، پارک جنگلی، ژوهانسبورگ
 • روزهای رفت : جمعه 21 آبان
 • روزهای برگشت : 10 شب و 11 روز بعد
تور آفریقای جنوبی ( 11 خرداد)
9 شب و 10 روز
تور آفریقای جنوبی ( 11 خرداد)
شروع قیمت
2,650 دلار
بیشتر

ژوهانسبورگ : ژوهانسبورگ (Johannesburg) که به ايگولي (eGoli) يا جوزي (Jozi) و همچنين ژوبورگ (Joburg) نيز شناخته ميشود يكي از بزر ...

 • مقصد : ژوهانسبورگ، پارک جنگلی ، سان سیتی، کیپ تاون
 • روزهای رفت : استعلام
 • روزهای برگشت : استعلام
تور آفریقای جنوبی ویژه 28 اسفند
9 شب و 10 روز
تور آفریقای جنوبی ویژه 28 اسفند
شروع قیمت
3290 دلار
بیشتر

ژوهانسبورگ : ژوهانسبورگ (Johannesburg) که به ايگولي (eGoli) يا جوزي (Jozi) و همچنين ژوبورگ (Joburg) نيز شناخته ميشود يكي از بزر ...

 • مقصد : 2 شب ژوهانسبورگ + 1 شب پارک جنگلی + 2 شب سان سیتی+ 4شب کیپ تان
 • روزهای رفت : 28 اسفند
 • روزهای برگشت : 9 شب و 10 روز بعد
تور آفریقای جنوبی ویژه 20 آبان
9 شب و 10 روز
تور آفریقای جنوبی ویژه 20 آبان
شروع قیمت
2,590 دلار
بیشتر

ژوهانسبورگ : ژوهانسبورگ (Johannesburg) که به ايگولي (eGoli) يا جوزي (Jozi) و همچنين ژوبورگ (Joburg) نيز شناخته ميشود يكي از بزر ...

 • مقصد : کیپ تان، سان سیتی، پارک جنگلی، ژوهانسبورگ
 • روزهای رفت : پنجشنبه 20 آبان
 • روزهای برگشت : 9 شب و 10 روز بعد
تور آفریقای جنوبی ویژه 16 و 17 مهر
9 شب و 10 روز
تور آفریقای جنوبی ویژه 16 و 17 مهر
شروع قیمت
2,150 دلار
بیشتر

ژوهانسبورگ : ژوهانسبورگ (Johannesburg) که به ايگولي (eGoli) يا جوزي (Jozi) و همچنين ژوبورگ (Joburg) نيز شناخته ميشود يكي از بزر ...

 • مقصد : ژوهانسبورگ، کیپ تان
 • روزهای رفت : 16, 17 مهر
 • روزهای برگشت :