;
تور بلغارستان (ویژه 31 شهریور)
7شب و 8 روز
تور بلغارستان (ویژه 31 شهریور)
شروع قیمت
2.260.000
بیشتر

...

 • مقصد : وارنا
 • روزهای رفت : استعلام
 • روزهای برگشت : استعلام
تور ترکیبی: بلغارستان + ترکیه (وارنا، استانبول)
4 شب وارنا + 3 شب استانبول
تور ترکیبی: بلغارستان + ترکیه (وارنا، استانبول)
شروع قیمت
2,120,000 تومان
بیشتر

درباره وارنا :  وارنا پس از سوفیا و پلوودیو سومین شهر بزرگ بلغارستان است.این شهر بر کرانه دریای سیاه در نزدیک ...

 • مقصد : وارنا، استانبول
 • روزهای رفت : اول مهر ساعت 11:00
 • روزهای برگشت : 7 شب و 8 روز بعد
تور بلغارستان(ویژه شهریور)
7 شب و 8 روز
تور بلغارستان(ویژه شهریور)
شروع قیمت
2.300.000 تومان
بیشتر

درباره وارنا :  وارنا پس از سوفیا و پلوودیو سومین شهر بزرگ بلغارستان است.این شهر بر کرانه دریای سیاه در نزدیک ...

 • مقصد : وارنا
 • روزهای رفت : استعلام
 • روزهای برگشت : استعلام
تور بلغارستان(19,20 مرداد)
7 شب و 8 روز
تور بلغارستان(19,20 مرداد)
شروع قیمت
2.600.000 تومان
بیشتر

درباره وارنا :  وارنا پس از سوفیا و پلوودیو سومین شهر بزرگ بلغارستان است.این شهر بر کرانه دریای سیاه در نزدیک ...

 • مقصد : وارنا
 • روزهای رفت : استعلام
 • روزهای برگشت : 7 شب و 8 روز بعد